POPLATKY KLUBU KPP

 
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NOVÉHO ČLENA KLUBU                             800,-KČ
 
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ČLENA KLUBU NA 1 KALENDÁŘNÍ ROK    600,-KČ
 
 
SVOD MLADÝCH                                                                                
 
ČLEN KLUBU                                                                                        300,-KČ
 
NEČLEN KLUBU                                                                                 1000,-KČ
 
BONITACE
 
ČLEN KLUBU                                                                                        600,-KČ
 
NEČLEN KLUBU                                                                                  1500,-KČ
 
VYDÁNÍ KRYCÍHO LISTU PRO ČLENA KLUBU                                       0,-KČ
 
VYDÁNÍ KRYCÍHO LISTU PRO NEČLENA KLUBU                            3000,-KČ