ČLENSKÁ SCHŮZE

14.05.2019 14:21

Dne 27.4.2019 po skončení klubové výstavy se konala členská schůze klubu KKPP

Projednávané body :

Hospodaření klubu za rok 2018

Schválení dalšího posuzovatele DKK schválen od 1.5.2019 MVDr. Duchek(viz. RTG DKK)

Schválení nového postupu při kontrole vrhů (viz. Ke stažení)

Zrušení klubové výstavy bez zadání klubový vítěz - Rychety 2019

Přítomných 8 členů klubu schválilo všechny body schůze bez výhrad.