Členská schůze

12.04.2015 21:39

Dne 11.4. 2015 po sklončení klubové výstavy v Žižicích se konala členská schůze klubu KPP.

Program

1, volba jednatele klubu

2, volba pokladníka

3, vyhodnocení hospodaření klubu

4, diskuse

Na schůzi přítomno 6 členů klubu

1- Za jednatele navržena Marie Moravcová  (pro 5čl.- proti 0 - zdržel se 1)

2- Za pokladníka navržen Miroslav Conk     (pro 5čl.- proti 0-  zdržel se 1)

3-  Hospodaření 2014

Byla přednesena Zpráva o hospodaření KKPP za rok 2014.
4- Do diskuse se nikdo nepřihlásil.